جشواره پرواز دانش آموزی ۱۳۹۰

شرکت در سومین دوره مسابقات هواپیماسازی هسا شاهین شهر با حضور دو تیم دختر و پسر از تیران با نام های دراگون و سیمرغ