مسابقه رباتیک نطنز

کسب مقام اول کشور در مسابقه رابتیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد نطنز..توسط مجید باقری و متین شریفی از تیران